Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://pandora.lib.unipi.gr/jspui/handle/unipi/1678
Τίτλος: Insurance and the Internet: evaluating the e-business context of insurance companies in Greece
Συγγραφείς: 
Θέματα: Insurance
Ασφάλιση
Internet
E-business
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Web SitesInsurance
Ασφάλιση
Internet
E-business
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Web Sites
Ημερομηνία έκδοσης: 2007
Εκδότης: Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Παραπομπή: SPOUDAI, Vol. 57, No. 3, pp.9-33
Abstract: One of the major promises of the Internet is to change the way business is done in a dramatic way. If this promise were to be fulfilled, the Internet would allow companies to integrate their businesses seamlessly. Further, these companies would have more information that could be retrieved at a much higher speed than before, which would serve to create possibilities for improving profits. When we consider developments over the last few years in Greece, we can see that insurance companies have encountered many problems in using the Internet effectively to fulfil this promise.
URI: http://pandora.lib.unipi.gr/jspui/handle/unipi/1678
ISSN: 2319-6564
Σχετικά URLs: http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/handle/spoudai/771
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.