Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://pandora.lib.unipi.gr/jspui/handle/unipi/1432
Τίτλος: On the Design and Fabrication by Two-Photon Polymerization of a Readily Assembled Micro-Valve‟,
Συγγραφείς: 
Θέματα: Micro-valve
Simulation
Microfabrication
Two-photon polymerization
Ημερομηνία έκδοσης: 2010
Εκδότης: Springer
Παραπομπή: International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 48, pp. 435-441
URI: http://pandora.lib.unipi.gr/jspui/handle/unipi/1432
ISSN: 0268-3768 (Print) 1433-3015 (Online)
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.